Historisk arkiv

Kulturministeren mottok rapport om levekår for kunstnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Knut Løyland fra Telemarksforskning overrakte tirsdag sluttrapporten om kunstnerundersøkelsen til kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Kulturministeren viste til at kunstnerundersøkelsen var et av de første tiltakene som ble satt i gang etter regjeringsskiftet. - Nå sender vi denne omfattende undersøkelsen ut på høring til kunstnernes organisasjoner, sier Giske.

- Dette arbeidet danner et godt grunnlag for innspill fra kunstnerne og for departementets videre arbeid. Vi ønsker oss en bred tilbakemelding. I neste omgang skal vi se på om det må settes i verk tiltak eller strategier i forhold til kunstnernes levekår og velferdsordninger, sier statsråd Giske.

Rapporten kan lastes ned her