Historisk arkiv

Redaktørplakaten gjelder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Departementet har fått spørsmål om sitatet fra kulturministeren i pressemeldingen som ble sendt ut og lagt ut på Regjeringen.no onsdag 11. mars om endringer i NRK-plakaten.

Departementet har fått spørsmål om sitatet fra kulturministeren i pressemeldingen som ble sendt ut og lagt ut på Regjeringen.no onsdag 11. mars om endringer i NRK-plakaten:
- Vi har kommet fram til en løsning hvor også de små partiene får redaksjonell dekning i valgsendingene.

Det er riktig å understreke at det normalt vil være slik. Dette framgår også av forslaget til ny NRK-plakat: NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.

I likhet med oppfølgingen av de andre innholdskravene som NRK-plakaten setter for Norsk rikskringkasting, er det kringkastingssjefen som NRKs redaktør som har det hele og fulle ansvar for NRKs innhold i tråd med prinsippene i Redaktørplakaten.

I brev til KKD datert 10.03. skriver NRK at de vil legge følgende til grunn i sin plan for valgdekningen:

"Partier som stiller liste i mer enn halvparten av fylkene ved stortingsvalget eller i flere kommuner ved kommunevalget, vil normalt bli dekket under valgkampen. Ved den redaksjonelle vurderingen vil det bl.a. bli lagt vekt på det enkelte partis reelle muligheter for å få valgt inn kandidater. Partienes faktiske stemmetall ved forrige valg, deres oppslutning på meningsmålinger og geografisk utbredelse vil således være sentrale elementer ved vurderingen."

Faktaark om NRK-plakaten