Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bevilgningen til Norsk kulturfond fordelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Hovedfordelingen av midlene til Norsk kulturfond for 2006 på 287 millioner kroner ble vedtatt i statsråd i dag. Avsetningen til Norsk kulturfond er økt i 2006 med vel 33 millioner kroner til satsinger innen litteratur, musikk og dans.

Pressemelding

Nr.: 16/06
Dato: 10.03.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kjell Myhren, tlf: 22 24 80 00

Bevilgningen til Norsk kulturfond fordelt

Hovedfordelingen av midlene til Norsk kulturfond for 2006 på 287 millioner kroner ble vedtatt i statsråd i dag. Avsetningen til Norsk kulturfond er økt i 2006 med vel 33 millioner kroner til satsinger innen litteratur, musikk og dans.

Litteratur: Den største avsetningen er til litteratur med 90,8 millioner kroner i hovedsak til innkjøpsordningene inkludert 10 millioner kroner til innkjøpsordningen for sakprosa.

Musikk: 77,3 millioner kroner er avsatt til musikkformål for å innpasse økt tilskudd til blant annet musikkfestivaler, ensembler, arrangørstøtte, fonogram samt tilskudd til kirkemusikk.

Fri scenekunst: Avsetningen til fri scenekunst utgjør 45,5 millioner kroner fordelt med 29,5 millioner kroner til scenekunst og 16 millioner kroner til en egen avsetning for dans.

Øvrige bevilgninger: Bevilgningen til Norsk kulturfond ble videre fordelt slik: billedkunst/kunsthåndverk 16,3 millioner kroner, kulturvern 15,8 millioner kroner, rom for kunst/andre formål 29,2 millioner kroner, barn og ungdom 9,3 millioner kroner og tidsskrifter 2,8 millioner kroner.

Innenfor den gitte bevilgningen skal det legges vekt på å støtte nyskapende kunst og stimulere nye uttrykksformer, nye formidlingsformer og kulturelt mangfold. Det skal tas hensyn til mangfold og bredde ved tildeling av midler, spesielt gjelder dette prosjekter innen dans.

Til toppen