Historisk arkiv

Nordhaug fikk størst oppslutning blant biskopene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Flertallet av biskopene i Den norske kirke mener at rektor Halvor Nordhaug er best skikket til å bli ny biskop i Hamar bispedømme.

Pressemelding

Nr.: 73/2006
Dato: 03.07.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes, tlf 22 24 79 00

Nordhaug fikk størst oppslutning blant biskopene

Flertallet av biskopene i Den norske kirke mener at rektor Halvor Nordhaug er best skikket til å bli ny biskop i Hamar bispedømme.

Fem av biskopene har Nordhaug som sitt førstevalg. To av biskopene har domprost Knut Andresen på førsteplass, og to har sokneprest Solveig Fiske som nr. 1. En biskop rangerer domprost Per-Otto Gullaksen øverst.


Biskopenes rangering:


Biskopenes rangering

Nr. 1

Nr .2

Nr.3

Rektor Halvor Nordhaug,

5

-

2

Domprost Knut Andresen

2

6

-

Sokneprest Solveig Fiske

2

1

6

Residerende kapellan Berit lånke

-

3

-

Prost Sevat Lappegård

-

-

2

Domprost Per-Otto Gullaksen

1

-

-Oversikten omfatter 10 av landets 11 biskoper. Fungerende biskop Sevat Lappegard i Hamar har ikke avgitt uttalelse.

Et flertall i Kirkerådet har anbefalt at Fiske blir utnevnt til ny biskop i Hamar, med Andresen og Lånke som henholdsvis nr. 2 og 3. Ved den rådgivende avstemningen på ny biskop fikk domprost Per-Otto Gullaksen og prost Sevat Lappegard flest stemmer fra de stemmeberettigede gruppene (menighetsrådene, prestene og andre vigslede i Hamar bispedømme, landets proster og de teologiske professorene). Gullaksen har senere trukket sitt kandidatur.

Det er Kongen i kirkelig statsråd som skal utnevne den nye biskopen i Hamar etter Rosemarie Köhn. Köhn har fått avskjed i nåde fra 1. november 2006, og utnevnelsen av ny biskop vil finne sted til høsten.