Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økonomisk løft for musea

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Budsjettet innebærer et økonomisk løft på til sammen nær 67 millioner kroner totalt til museene. (13.10.06)

Pressemelding

Nr.: 103/06
Dato: 06.10.2006

Økonomisk løft for musea

Budsjettet innebærer et økonomisk løft på til sammen nær 67 millioner kroner totalt til museene.

Som ledd i videreføring av museumsreformen er det lagt særleg vekt på å styrke institusjoner som kan vise til gode konsolideringsresultat, god utvikling i besøkstallene, godt nettverksarbeid, og institusjoner som arbeider med kulturelt mangfold, eller tar vare på særlig verdifulle bygninger og tekniske industriminne. Om lag 30 museum har fått økt tilskuddet med om lag 23 millionar kroner til sammen:

1,1 mill. kroner til Hovedstadsmuseet

1,4 mill. kroner til Vest-Agder Museet

1,2 mill. kroner til Stavanger museum

1,2 mill. kroner til Museumssenteret i Salhus

1,5 mill. kroner til Stiklestadmuseene

1,2 mill. kroner til Kulturkvartalet

1,4 mill. kroner til Museum for Visuell Kunst og Musikk

0,8 mill. kroner til Akershus fylkesmuseum

0,7 mill. kroner til Domkirkeodden

0,6 mill. kroner til Kvinnemuseet – Solør-Odalmuseene

0,6 mill. kroner til Nordøsterdalsmuseet

0,6 mill. kroner til Hallingdal Museum

0,6 mill. kroner til Kunstnerdalen Kulturmuseum

0,6 mill. kroner til Vest-Telemark Museum

0,6 mill. kroner til Setesdalsmuseet

0,7 mill. kroner til Jærmuseet

0,6 mill. kroner til Ryfylkemuseet

0,9 mill. kroner til Bymuseet i Bergen

0,7 mill. kroner til De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

0,6 mill. kroner til Orkla Industrimuseum

0,7 mill. kroner til Namdal Fylkesmuseum

0,6 mill. kroner til Midt-Troms Museum

0,6 mill. kroner til Nord-Troms Museum

0,6 mill. kroner til Trondarnes Distriktsmuseum

0,6 mill. kroner til Museene for kystkultur og gjenreisning

0,6 mill. kroner til Varanger Museum

0,5 mill. kroner til Nordnorsk fartøyvernsenter og Indre Sør-Troms museum

0,4 mill. kroner til Fetsund Lenser

0,7 mill. kroner til Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

Budsjettforslaget inneholder ellers følgende særskilte påplussninger:

15 millioner kroner i økning til Nasjonalmuseet for kunst, medregnet 8 millioner kroner i forbindelse med åpning av ny arkitekturavdeling

4,8 millioner kroner til Norsk Folkemuseum til det nye utvidede Ibsen-museet og utvidet magasinkapasitet

3 millioner kroner til Maihaugen til konsolidering med Norges olympiske museum, informasjonsdatabasen for tradisjonelle håndverksfag og Norsk litteraturfestival

1 million kroner til etablering av Norsk Skogfinsk Museum på Finnskogen for å styrke dokumentasjonen av historien og kulturen til skogfinnene i Norge

1 million kroner til Jødisk Museum i Oslo for å styrke dokumentasjonen av jødisk historie og kultur

1,5 million kroner til Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, først og fremst til etablering av en egen utstilling på Ørland for Hannah Ryggen.

1 million kroner til Svalbard museum, som ny institusjon i det nasjonale museumsnettverket

0,7 million kroner til Trondheim kunstmuseum, først og fremst til ny utstilling på Gråmølna for kunsten til m.a Håkon Bleken og Inger Sitter

I tillegg er det lagt inn en mindre økning til flere museum som ikke er omtalt her.

Til toppen