Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt tilskudd til Maihaugen og Skibladner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 141/06
Dato: 06.10.2006

Økt tilskudd til Maihaugen og Skibladner

Forslaget til statsbudsjett for 2007 innebærer en økning til ulike kulturtilbud i Oppland på 4,7 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Maihaugen med 3 millioner kroner.

- Økningen av Maihaugens driftsbudsjett gir rom for styrking av drift og vedlikehold av Maihaugen, samt forvaltning av statseiendommene Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad, Bjørgan prestegård og Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

En million kroner av tilskuddet til Maihaugen skal gå til konsolideringen med Norges Olympiske museum og 0,5 millioner kroner for å styrke koordineringen av informasjonsdatabasen om tradisjonelle håndverksfag. Videre er tilskuddet til Norsk Litteraturfestival, som utbetales via Maihaugen, økt med 0,2 millioner kroner.

I tillegg foreslås en økning på 0,4 millioner kroner til Skibladner og 0,4 millioner kroner til Lillehammer Kunstmuseum. For de øvrige museene i Oppland er det lagt inn en mindre økning i tilskuddene.

Det foreslås også et tilskudd til Film 3 på Lillehammer på om lag samme nivå som for 2006, det vil si i overkant av 2,5 millioner kroner.

- Kulturløftet innebærer også at en satser på kultur i Oppland. Kulturløftet skal komme alle til gode, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. En rekke andre ordninger under Kulturrådet vil også komme Oppland til gode. Festivalstøtte, ensemblestøtte, korsatsing, korpsstøtte, rockesatsingen er tiltak som skal fordeles over hele landet.

Til toppen