Historisk arkiv

Seddelforbud på utbetalingsautomater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal innføres forbud mot sedler på dagens automater. Forbudet trer i kraft 1. juli 2006. (12.05.06)

Pressemelding

Nr.: 44/06
Dato: 12.05. 2006
Kontaktperson: Eksp.sjef Henning Gorholt, 22 24 78 10

Seddelforbud på utbetalingsautomater

Regjeringen har besluttet at det skal innføres forbud mot sedler på dagens automater. Forbudet trer i kraft 1. juli 2006.

I påvente av en rettskraftig avgjørelse fra EFTA-domstolen av spørsmålet om enerettsmodellen er i strid med EØS-avtalen, har regjeringen besluttet at det skal innføres forbud mot bruk av sedler på automatene.

Tiltaket er et ledd i regjeringens satsning for å forebygge spilleavhengighet. Regjeringen vil videre vurdere andre tiltak for å redusere risikoen for problemspill på dagens automater.

Et forbud mot bruk av sedler vil innebære at det tar lenger tid å putte store beløp i automaten. Det er grunn til å tro at dette vil begrense spillaktiviteten mest for de som spiller mye, og at de som har problemer med å kontrollere sitt spill får en praktisk og tidmessig tilskyndelse til å redusere spillingen. Det legges til grunn at forbudet mot bruk av sedler kan gi en ikke ubetydelig nedgang i omsetningen i forhold til dagens nivå.

Regjeringens vedtak innebærer videre at utbetalingsautomater ikke kan stå oppstilt i lokaler hvor det også finnes vekslingsautomater som veksler fra seddel til mynt. Seddelinntak som er montert på automaten skal være satt ut av funksjon ved permanent innvendig eller utvendig fysisk sperre fra 1. juli 2006.