Historisk arkiv

Søknader til stilling som prosjektleiar for eit opplevingssenter for pop og rock i Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kyrkjedepartementet har motteke 24 søknader til stillinga som prosjektleiar for eit opplevingssenter for pop og rock i Trøndelag.

Pressemelding

Nr.: 21/06
Dato: 05.04.2006
Kontaktperson: Seniorrådgjevar Ingunn Rotihaug, Kulturavd., tlf.: 22 24 80 16

Søknader til stilling som prosjektleiar for eit opplevingssenter for pop og rock i Trøndelag

Kultur- og kyrkjedepartementet har motteke 24 søknader til stillinga som prosjektleiar for eit opplevingssenter for pop og rock i Trøndelag. Søknadsfristen var 1. april 2006.

Søknadsmassen er fordelt på 20 menn og fire kvinner. Fire av søkjarane ynskjer konfidensiell handsaming av søknaden. Søkjarane er hovudsakleg frå Trøndelag og frå Oslo-området med få unnatak. Søkjarane er generelt sett godt kvalifiserte.

Kultur- og kyrkjedepartementet tek sikte på å innkalle aktuelle kandidatar til samtale straks etter påske. Av dei 24 søkjarane vil departementet innkalle 9-10 stk.

Søkjarliste

 1. Bjørn Saksgård (50), Trondheim
 2. Betty Johnsen (42), Trondheim
 3. Erlend Skjetnemark (35), p.t. Italia – oppr. Trondheim
 4. Erik Hammerø (35), Melhus
 5. Helge Lysaker (45), Trondheim
 6. Marianne Danielsen (30), Oslo
 7. Axel Becker (alder ukjent), Stadsbygd
 8. Torkel Holmen (34), Oslo
 9. Egil Furre (40), Trondheim
 10. Jane Karlsson (alder ukjent), Stockholm
 11. Bjørn Michael Axe (34), Trondheim
 12. Tollef Ladehaug (35), Oslo
 13. Knut Martin Kristensen (alder ukjent), Trondheim
 14. Ståle Lyngvær Hansen (31), Trondheim
 15. Bjørn Tore Solli (40), Tiller
 16. Roger Aune (48), Trondheim
 17. Christer Bakke Andresen (28), Trondheim
 18. Siril Tønnevold Gaare (32), Trondheim
 19. Jan Høiberg (46), Halden
 20. Tore Stemland (42), Bodø