Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Større satsing på religionsdialog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 117/06
Dato: 06.10.2006

Større satsing på religionsdialog

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til religionsdialog med 1 million kroner. - Religionsdialog er et viktig tema i den norske samfunnsdebatten, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Regjeringen foreslår en økning på kr 400 000 til tilskudd til lokale dialogprosjekter i de største byene på tvers av ulike tros- og livssyn. I revidert statsbudsjett foreslo regjeringen å styrke bevilgningen til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn med kr 350 000, og denne styrkingen foreslås videreført og ytterligere økt med kr 100 000 i 2007. Det foreslås videre et tilskudd på kr 500 000 til Islamsk Råd Norge.

– Dialog og relasjoner må bygges på tvers av ulike religioner. Sammen må vi jobbe for større toleranse, sier statsråd Giske.

Til toppen