Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrking av billedkunst og utsmykking

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår for 2007 en styrking av feltene billedkunst og utsmykking på til sammen 7,2 millioner kroner. Tilskuddsøkningene skal bidra til styrking av kjernevirksomheten ved aktuelle institusjoner, videreutvikling av utstillings- og formidlingsaktiviteten og gi rom for flere prosjekter.

Pressemelding

Nr.: 127/06
Dato: 06.10.2006

Styrking av billedkunst og utsmykking

Regjeringen foreslår for 2007 en styrking av feltene billedkunst og utsmykking på til sammen 7,2 millioner kroner. Tilskuddsøkningene skal bidra til styrking av kjernevirksomheten ved aktuelle institusjoner, videreutvikling av utstillings- og formidlingsaktiviteten og gi rom for flere prosjekter.

Økningene fordeles som følger:

  • Utsmykkingsfondet for offentlige bygg får 1,35 millioner kroner til generell styrking av utsmykkingsordningene
  • Henie Onstad Kunstsenter 700 000 kroner til å styrke utstillingsvirksomheten
  • Nordnorsk kunstnersenter får 600 000 kroner, 500 000 av disse er øremerket Lofoten internasjonale kunstfestival
  • Bergen Kunsthall/Festspillutstillingen i Bergen får 560 000 kroner
  • Markeringen av 100-årsjubileet for Kaare Espolin Johnsons fødsel får 500 000 kroner
  • Vestfossen kunstlaboratorium får 500 000 kroner
  • Norske Kunstforeninger 500 000 kroner til utdanningstilbud til medlemsforeningene
  • Trafo.no, nettsted for unge kunstnere, får 300 000 kroner
  • Galleri Bomuldsfabriken får 300 000 kroner
  • Tegnerforbundet får 200 000 kroner.

Regjeringen foreslår også å styrke Office for Contemporary Art, Norway (OCA ) med 1,7 millioner kroner for å stimulere interessen for norsk kunst i utlandet.

Til toppen