Historisk arkiv

Løkenutvalg skal gjennomgå tilskuddsordninger på kulturfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterte i dag utvalget som skal se på strukturendringer og tilskuddsordninger på kulturfeltet. Uvalget skal ledes av direktør for FILM&KINO, Lene Løken.

Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterte i dag utvalget som skal se på strukturendringer og tilskuddsordninger på kulturfeltet. Uvalget skal ledes av direktør for FILM&KINO, Lene Løken.

Utvalget skal gjennomgå fordelingsmekanismene og fremme forslag som bidrar til nyskaping og utvikling innen kulturfeltet.

- Vi ønsker at en større del av kulturpengene skal gå til aktivitet. Det er tilrettelegging for kunsten og den utøvende virksomheten som er målet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Utvalget skal legge frem en delutredning om tilskudd til det rytmiske musikkområdet innen 1. februar 2008 og en endelig utredning innen 1. juni 2008. Statskonsult vil være sekretariat for utvalget.

Utvalgets sammensetning:

Utvalgets leder:
Lene Løken, direktør

Medlemmer:
Terje Adde, kultursjef

Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder

Gerhard Dalen, kommunaldirektør

Snelle Ingrid Hall, danser

Leif Helland, førsteamanuensis

Stein Henrichsen, daglig leder

Maiken Ims, spesialrådgiver samfunnskontakt

Janne Langaas, skuespiller

Haddy N’jie, artist

Mandat for utvalget