Historisk arkiv

Saker der det fattes endelig avgjørelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

 • 01-06 (Askim mv.) – klager: Kraftfestivalen Askim AS
  - Medietilsynets vedtak omgjøres konsesjon til allmennradio tildeles Kraftfestivalen Askim AS
 • 02-01 (Hurdal, Eidsvoll mv.) – klager: Mistberget Radio
  - Medietilsynets vedtak opprettholdes
 • 04-06 (Åsnes, Grue, Våler) – klagere: P5 Solungen AS og Stiftelsen Våler Nærradio
  - Medietilsynets vedtak opprettholdes
 • 11-01 (Haugesund) – klager: Solberg Media AS
  - Medietilsynets vedtak opprettholdes
 • 19-09 (Porsanger) – klager: Foreningen Radio Porsanger
  - Medietilsynets vedtak omgjøres konsesjon til allmennradio tildeles Foreningen Radio Porsanger