Tidligere statssekretær i KRD Guri Størvold (Sp)

(Perioden 17.10.05 - 21.09.07)

Politiske verv

2005-

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet

1999-2002

Styremedlem i Senterungdommens sentralstyre

1999-2000

Politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet

1995-1999

Kommunestyrerepresentant i Steinkjer

1994-1999

Bygdepolitisk nestleder (94-96) og leder i Norges Bygdeungdomslag (96-99)Yrkeserfaring

2001-2005

Medierådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe

2001

Valgkampmedarbeider/rådgiver for Sps partileder

2000-2001

Internettredaktør og researcher i nyhetsavdelingen i NRK (Redaksjon 21)

2000

Arrangør og presseansvarlig på arrangementet ”Sommerleir på Stortinget”

1996-1999

Arbeidende styreleder i Norges BygdeungdomslagUtdanning

1996-2000

Ex.phil, ex.fac og grunnfag statsvitenskap på NTNU/Universitetet i Oslo

1993-1995

Steinkjer videregående skole, allmennfagAndre verv

2001-2002

Styremedlem i Leieboerforeningen

1998-2001

Medlem arbeidsutvalget for Gruppe 2050 i Verdikommisjonen

1996-1999

Styremedlem i Norges Bondelag

1996 og 1999

Har jobbet med utviklingsarbeid på landsbygda i Guatemala i to perioder

1986-

Diverse styreverv lokalt i 4H, verv lokalt og på fylkesplan i Senterungdommen, verv på fylkesplan i Norges Gymnasiastsamband, verv lokalt og på fylkesplan i Norges Bygdeungdomslag, medlem i elevråd og skoleutvalg og verv på fylkesplan og sentralt i Ungdom mot EU