Historisk arkiv

Fordeling av stortingsmandata ved valet i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet fordelte i 2004 stortingsmandata på valdistrikta for vala i 2005 og 2009. Denne fordelinga skal gjerast kvart åttande år, i følgje vallova.

Kommunal- og regionaldepartementet fordelte i 2004 stortingsmandata på valdistrikta for vala i 2005 og 2009. Denne fordelinga skal gjerast kvart åttande år, i følgje vallova.

Det skal veljast i alt 169 representantar til Stortinget. Av desse representantane er 150 distriktsmandat frå dei ulike fylka. Dei resterande 19 mandata er utjamningsmandat som er fordelte med eitt utjamningsmandat på kvart fylke.

Oversikt over mandatfordelinga ved valet i 2009:

Fylke

Mandat inkl. eitt utjamningsmandat pr. fylke

Østfold

9

Akershus

16

Oslo

17

Hedmark

8

Oppland

7

Buskerud

9

Vestfold

7

Telemark

6

Aust-Agder

4

Vest-Agder

6

Rogaland

13

Hordaland

15

Sogn og Fjordane

5

Møre og Romsdal

9

Sør-Trøndelag

10

Nord-Trøndelag

6

Nordland

10

Troms

7

Finnmark

5

Sum

169