Historisk arkiv

E-valg 2011-prosjektet

56 kommuner kan søke om deltakelse i forsøket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet har invitert 56 kommuner til å søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Etter at departementet har behandlet søknadene, vil noen få forsøkskommuner bli valgt ut.

Forsøket omfatter uttesting av et nytt, fullstendig valgdatasystem og en løsning for å stemme elektronisk.

Kommunene som er invitert til å søke om deltakelse i forsøket, er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger på en spørreundersøkelse tidligere i høst, og vurdert opp mot ulike kriterier som motivasjon, kompetanse, størrelse, geografi, kommunikasjon og infrastruktur.

Ny søknadsfrist er satt til 27. november slik at alle kommuner rekker å kommunestyrebehandle saken. Dette har de 56 kommunene fått beskjed om via e-post.

Departementet regner med å ha behandlet søknadene innen utgangen av 2009.

De 56 kommunene som er invitert til å søke om deltakelse i forsøket er:

Alta kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Bamble kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Bremanger kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Elverum kommune
Fjell kommune
Frogn kommune
Førde kommune
Gjøvik kommune
Gol kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune
Haugesund kommune
Hurum kommune
Karmøy kommune
Kongsberg kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Larvik kommune
Lenvik kommune
Lund kommune
Mandal kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos kommune
Nøtterøy kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Randaberg kommune
Re kommune
Rælingen kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Skiptvet kommune
Sogndal kommune
Stange kommune
Stavanger kommune
Steinkjer kommune
Stord kommune
Sørum kommune
Tynset kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Vefsn kommune
Vestvågøy kommune
Øyer kommune
Ålesund kommune
Åsnes kommune