Historisk arkiv

God nok kompetansepolitikk for regional utvikling?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Tilgang, videreutvikling og bruk av kompetanse er en forutsetning for vekst og verdiskaping i hele landet.

Tilgang, videreutvikling og bruk av kompetanse er en forutsetning for vekst og verdiskaping i hele landet. 

OECD Skills Strategy-prosjektet er et samarbeid mellom OECD, Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, om hva som er kompetanseutfordringene i Norge og hvordan vi kan ta tak i de. 

OECD ønsker tilbakemelding om hva du/dere mener vil være de viktigste prioriteringene framover. Målet for undersøkelsen er å gi alle interesserte en mulighet til å si sin mening om Norges viktigste kompetanseutfordringer fremover og gi synspunkter på fremtidens kompetansepolitiske system.

OECD-prosjektet Skills Strategys nettbaserte undersøkelse:
“Kompetanse for framtida - Hva er viktigst?” går av stabelen 3. oktober og varer til 17. oktober.

Gå inn på: http://www.allourideas.org/skills-norway

  • Gi ditt bidrag til OECDs arbeid ved å peke på viktige veivalg for Norge framover
  • Stem på de idéene du synes er best
  • Legg inn egne idéer som andre kan stemme på
  • Du kan stemme på så mange idéer du vil

Alle handlinger starter med en idé - og vi vil ha din stemme!

Les mer om Skills Strategy