Historisk arkiv

Invitasjon til høringsseminar om kultur og næring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Presseinvitasjon 11.04.06

I forbindelse med regjeringens arbeid med en distrikts- og regionalmelding arrangeres et todagers seminar der unge gründere gir innspill om kultur og næring til kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Media inviteres til å delta.

Presseinvitasjon

Nr.: 41/2006
Dato: 11.04.2006

Invitasjon til høringsseminar om kultur og næring

I forbindelse med regjeringens arbeid med en distrikts- og regionalmelding arrangeres et todagers seminar der unge gründere gir innspill om kultur og næring til kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Media inviteres til å delta.

Kultur og næring er et nytt satsingsområde innen distriktspolitikken. I Lom møtes unge gründere for workshop, foredrag, nettverksbygging og møte med statsråden.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.