Historisk arkiv

Ny design inntar valglokalene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Lenvik, Trondheim, Bømlo og Kongsberg kommuner skal prøve ut nytt utstyr i valglokalene ved høstens stortings- og sametingsvalg. - Den nye designløsningen gir både funksjonelle og tiltalende fysiske rammer rundt stemmegivningen, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Gjennom Statens Designkonkurranse 2008 i regi av Norsk Form ble norske designere i fjor høst invitert til å komme med forslag til hvordan valglokaler og valgutstyr skulle se ut i fremtiden.
Formålet med konkurransen var å designe elementer og utstyr til valglokaler som dekker behovet for informasjon, tilgjengelighet og funksjonalitet både for kommunene og velgerne. Vinnerløsingen skal nå prøves ut i noen valglokaler i fire kommuner ved stortingsvalget i 2009.

– Jeg er opptatt av at alle velgere, uansett funksjonsnivå, opplever at valglokalene er tilgjengelige, gjenkjennende og tiltalende, sier Kleppa.

- Jeg synes den nye designløsningen både er flott å se på og det virker som den legger godt til rette for funksjonshemmede. Det blir veldig spennende å høre hvordan løsningen blir mottatt av velgerne, sier Kleppa.

Vinnerløsningen er utformet av Blueroom Designstudio, Kadabra produktdesign og Innovativoli industridesign med designet ”Blanke Ark”.

Etter en evaluering av løsningen ved valget i 2009, er det aktuelt å gi samtlige kommuner tilbud om å bruke hele eller deler av løsningen ved fremtidige valg.

I utgangspunktet er det den enkelte kommunes ansvar å sørge for tilstrekkelig og rett utstyr til valglokalene. KRD ønsker å bidra til at kommunene på en enkel og økonomisk fordelaktig måte får muligheter til å kjøpe inn godt og funksjonelt utstyr til valglokalene. Vinnerne av designkonkurransen har utviklet nye avlukker, urne og skiltprogram i tillegg til en ny grafisk profil.

53 kommuner har ønsket å være med i forsøksprosjektet, og blant disse ble Lenvik kommune i Troms, Trondheim kommune i Sør-Trøndelag, Bømlo kommune i Hordaland og Kongsberg kommune i Buskerud valgt ut.

Designerne har også utviklet forslag til nye stemmesedler. Departementet er i dialog med Buskerud fylkeskommune med tanke på å få til en utprøving av de nye stemmesedlene i dette fylket ved høstens stortingsvalg.

Kontaktperson hos designerne: Innovativoli industridesign v/Øyvind Gønlie, tlf. 911 93 976.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.