Forsiden

Historisk arkiv

Riksvalgstyret meddeler: Riksvalgstyret har kåret utjevningsmandatene ved stortingsvalget 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Riksvalgstyret har i dag avholdt møte for å behandle klager i forbindelse med stortingsvalget 2009, samt å beregne og utpeke utjevningsmandatene.

 
I møtet behandlet riksvalgstyret notat fra departementet om en redegjørelse for opptelling og kontroll av stemmer ved stortingsvalg. Notatet er tilgjengelig her.

Beregning av hvilke partier og fylker som skal tildeles få utjevningsmandater fremgår av utregning datert 23.09.09 kl. 20.31. Beregningsgrunnlaget er tilgjengelig her. Riksvalgstyret har på bakgrunn av denne beregningen fastsatt at følgende representanter kåres som utjevningsmandater:

Mandat Parti Fylke Representant
1 SV Rogaland Hallgeir Langeland
2 SP Troms Irene Lange Nordahl
3 SP Buskerud Per Olaf Lundteigen
4 H Sogn og Fjordane Bjørn Lødemel
5 KRF Akershus Knut Arild Hareide
6 KRF Østfold Line H. Holten Hjemdal
7 SV Hedmark Karin Andersen
8 FRP Hordaland Laila Marie Reiertsen
9 H Nord-Trøndelag Lars Myraune
10 FRP Møre og Romsdal Mette Hanekamhaug
11 FRP Nordland Torgeir Trædal
12 KRF Oslo Hans Olav Syversen
13 H Finnmark Frank Bakke Jensen
14 SV Vestfold Inga Marte Thorkildsen
15 KRF Sør-Trøndelag Øyvind Håbrekke
16 KRF Aust-Agder Kjell Ingolf Ropstad
17 KRF Telemark Geir Jørgen Bekkevold
18 SV Oppland Aksel Hagen
19 SV Vest-Agder Alf Egil Holmelid

Departementets nettside www.valgresultat.no er nå tilgjengelig.