Historisk arkiv

Du kan stemme fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Allerede denne uken kan du avgi stemme til høstens stortings- og sametingsvalg. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks.

Allerede denne uken kan du avgi stemme til høstens stortings- og sametingsvalg. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks.

Velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan fra 1. juli til 9. august avgi tidligstemme.

Ønsker du å stemme så tidlig, må du ta kontakt med den kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om når og hvor stemmegivning kan skje. Kommunene har ikke stemmegivning i alle valglokalene i denne perioden.

Slik fungerer ordningen:

  • Tidligstemme kan avgis i en hvilken som helst kommune fra 1. juli.
  • Du må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme, eventuelt se kommunens hjemmesider for nærmere informasjon.
  • Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart stemmesedlene for fylket er klare, vil de bli brukt ved stemmegivningen. I enkelte kommuner er stemmesedlene for fylket klare allerede fra 1. juli.
  • Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme.

Stemme i utlandet
Velgere som er bosatt i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan også stemme fra 1. juli. Velgere som er bosatt i utlandet, kan også forhåndsstemme i Norge eller stemme på valgdagen 9. september dersom de heller ønsker det.

Velgere som forhåndsstemmer i utlandet, kan gjøre dette fra fredag 1. juli til og med fredag 30. august 2013. På Svalbard har Sysselmannen bestemt at siste frist for å forhåndsstemme er 2. september.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 9. september kl. 21.00 med normal postgang.

Alle velgere må huske å ta med seg legitimasjon når de skal stemme i utlandet.
Mer informasjon om hvor og hvordan man stemmer utenriks finnes på www.valg.no.

Forhåndsstemming
Den 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Kommunene bestemmer åpningstider og i hvilke lokaler stemmegivningen skal foregå, for eksempel rådhus, servicetorg og bibliotek. Det er mulig å forhåndsstemme fram til og med fredag 6. september.

Forsøk i 2013
I 12 kommuner kan velgerne forhåndsstemme via Internett ved stortingsvalget. Dette gjelder for kommunene Bodø, Bremanger, Fredrikstad, Hammerfest, Larvik, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

Valgdagen er 9. september. Mer informasjon om valget finner du på www.valg.no.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.