Historisk arkiv

Forslag om ny plan- og bygningslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Nett-TV

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa legger fram forslag om ny plan- og bygningslov.