Kvalitetskommuneprogrammet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Et trepartssamarbeid mellom staten - KS - arbeidstakerorganisasjonene.

Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren. Du kan lese mer om det på disse sidene.