Historisk arkiv

Regelverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

E-valgforsøket

Relevant regelverk vedrørende internettstemming.

Regelverk som omhandler det norske forsøket

Forsøket gjennomføres med hjemmel i forsøksparagrafen i valgloven. Valgloven gjelder med mindre annet fremgår av forskriften.

Europarådet

Forsøket skal følge retningslinjene i Europarådets rekommandasjon om elektronisk stemmegivning. Det fremgår av forskriften om forsøk med internettstemmegivning hvilke av kravene i rekommandasjonen som ikke skal gjelde ved forsøket.

  • Europarådets rekommandasjon om elektronisk stemmegivning 2005
    [norsk] [engelsk] (pdf-format)

Europarådet har også utformet regler for god praksis i valgsaker, og en håndbok skal veilede myndigheter og organisasjoner som vurderer å gjennomføre forsøk med eller innføre elektronisk stemmegivning. De har også utformet retningslinjer om sertifisering og åpenhet.