Historisk arkiv

E-valgforsøket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forsøket er avsluttet

Det ble gjennomførte forsøk med stemmegivning via Internett i 12 kommuner ved stortingsvalget i 2013.

Velgere i tolv kommuner kunne da stemme via Internett. Internettstemmegivning var et tillegg til det vanlige, papirbaserte valget. Det betydde at velgerne i forsøkskommunene selv kunne bestemme om de ville stemme via Internett eller om de ville stemme med vanlig papirstemmeseddel. Det var kun mulig å stemme via Internett i perioden for forhåndsstemming.

For mer informasjon:

Forprosjektrapport fra 2006

Sikkerhet 

Regelverk

Evaluering og forskning

Tall og statistikk: