Regelverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Demokratiske prinsipper er viktige for demokratiet vårt enten vi stemmer med papirstemmeseddel eller via Internett. Gode rutiner og sikkerhetsmekanismer er også nødvendig. Her kan du lese mer om regelverk, retninger og andre forutsetninger som legges til grunn ved gjennomføring av forsøket med internettstemmegivning.