Historisk arkiv

Endelig antall internettstemmer fordelt på parti 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Forsøk med internettstemming

Her finnes endelige antall internettstemmer fordelt på parti per kommune.

Her finnes endelige antall internettstemmer fordelt på parti per kommune. se også:

 Endelige resultater fra elektronisk stemmegivning: 

Kommuner Fylkeskommuner
Bodø Hedmark
Bremanger Finnmark
Fredrikstad  Østfold
Hammerfest Hordaland
Larvik Vestfold
Mandal Møre og Romsdal
Radøy Nordland
Re Rogaland
Sandnes Sogn og Fjordane
Tynset Vest-Agder
Vefsn  
Ålesund  

Fredrikstad - Østfold - 0106 

 
Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 5051 33,5 %
De Kristne 40 0,3 %
Demokratene i Norge 4 0,0 %
Fremskrittspartiet 2931 19,4 %
Høyre 4679 31,0 %
Kristelig Folkeparti 541 3,6 %
Kristent Samlingsparti 2 0,0 %
Kystpartiet 6 0,0 %
Miljøpartiet De Grønne 438 2,9 %
Pensjonistpartiet 60 0,4 %
Piratpartiet 80 0,5 %
Rødt 99 0,7 %
Senterpartiet 175 1,2 %
Sosialistisk Venstreparti 340 2,3 %
Venstre 576 3,8 %
Blank stemmeseddel 75 0,5 %
Totalt 15097 100,0 %
 

 

 

Tynset -  Hedmark (0437)  

Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 465 32,0 %
De Kristne 2 0,1 %
Demokratene i Norge 1 0,1 %
Fremskrittspartiet 142 9,8 %
Høyre 218 15,0 %
Kristelig Folkeparti 29 2,0 %
Miljøpartiet De Grønne 36 2,5 %
Pensjonistpartiet 4 0,3 %
Piratpartiet 7 0,5 %
Rødt 19 1,3 %
Senterpartiet 374 25,7 %
Sosialistisk Venstreparti 104 7,2 %
Venstre 50 3,4 %
Blank stemmeseddel 2 0,1 %
Totalt 1453 100,0 %
     

Larvik - Vestfold (0709) 

   
Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 1924 25,6 %
De Kristne 27 0,4 %
Demokratene i Norge 2 0,0 %
Fremskrittspartiet 1806 24,0 %
Høyre 2479 33,0 %
Kristelig Folkeparti 325 4,3 %
Kristent Samlingsparti 3 0,0 %
Kystpartiet 1 0,0 %
Miljøpartiet De Grønne 219 2,9 %
Pensjonistpartiet 10 0,1 %
Piratpartiet 28 0,4 %
Rødt 67 0,9 %
Senterpartiet 126 1,7 %
Sosialistisk Venstreparti 202 2,7 %
Venstre 269 3,6 %
Blank stemmeseddel 33 0,4 %
Totalt 7521 100,0 %
     

Re - Vestfold (0716) 

   
Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 434 26,1 %
De Kristne 14 0,8 %
Fremskrittspartiet 319 19,2 %
Høyre 420 25,3 %
Kristelig Folkeparti 118 7,1 %
Kristent Samlingsparti 1 0,1 %
Kystpartiet 1 0,1 %
Miljøpartiet De Grønne 27 1,6 %
Pensjonistpartiet 3 0,2 %
Piratpartiet 6 0,4 %
Rødt 8 0,5 %
Senterpartiet 191 11,5 %
Sosialistisk Venstreparti 43 2,6 %
Venstre 60 3,6 %
Blank stemmeseddel 18 1,1 %
Totalt 1663 100,0 %
     

Mandal -  Vest-Agder (1002) 

 
Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 573 23,2 %
De Kristne 27 1,1 %
Demokratene i Norge 1 0,0 %
Det Liberale Folkepartiet 2 0,1 %
Fremskrittspartiet 537 21,8 %
Høyre 804 32,6 %
Kristelig Folkeparti 209 8,5 %
Miljøpartiet De Grønne 68 2,8 %
Pensjonistpartiet 5 0,2 %
Piratpartiet 12 0,5 %
Rødt 18 0,7 %
Senterpartiet 48 1,9 %
Sosialistisk Venstreparti 65 2,6 %
Venstre 90 3,6 %
Blank stemmeseddel 8 0,3 %
Totalt 2467 100,0 %
     
Sandnes -  Rogaland (1102)   
Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 2702 20,0 %
De Kristne 38 0,3 %
Demokratene i Norge 2 0,0 %
Det Liberale Folkepartiet 19 0,1 %
Fremskrittspartiet 2823 20,9 %
Høyre 4831 35,8 %
Kristelig Folkeparti 1178 8,7 %
Kristent Samlingsparti 2 0,0 %
Kystpartiet 5 0,0 %
Miljøpartiet De Grønne 308 2,3 %
Norges Kommunistiske Parti 2 0,0 %
Pensjonistpartiet 27 0,2 %
Piratpartiet 106 0,8 %
Rødt 53 0,4 %
Senterpartiet 316 2,3 %
Sosialistisk Venstreparti 376 2,8 %
Venstre 634 4,7 %
Blank stemmeseddel 62 0,5 %
Totalt 13484 100,0 %
     

Radøy -  Hordaland (1260)  

Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 279 23,5 %
De Kristne 4 0,3 %
Demokratene i Norge 5 0,4 %
Fremskrittspartiet 173 14,6 %
Høyre 371 31,3 %
Kristelig Folkeparti 83 7,0 %
Miljøpartiet De Grønne 23 1,9 %
Pensjonistpartiet 2 0,2 %
Piratpartiet 2 0,2 %
Rødt 5 0,4 %
Senterpartiet 161 13,6 %
Sosialistisk Venstreparti 29 2,4 %
Venstre 47 4,0 %
Blank stemmeseddel 3 0,3 %
Totalt 1187 100,0 %
 

 

 

Bremanger -  Sogn og Fjordane (1438)

  

Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 177 22,4 %
De Kristne 3 0,4 %
Fremskrittspartiet 147 18,6 %
Høyre 225 28,4 %
Kristelig Folkeparti 43 5,4 %
Kystpartiet 3 0,4 %
Miljøpartiet De Grønne 16 2,0 %
Piratpartiet 3 0,4 %
Rødt 5 0,6 %
Senterpartiet 100 12,6 %
Sosialistisk Venstreparti 23 2,9 %
Venstre 44 5,6 %
Blank stemmeseddel 2 0,3 %
Totalt 791 100,0 %

 

 

 

Ålesund -  Møre og Romsdal (1504) 

Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 2058 20,7 %
De Kristne 47 0,5 %
Demokratene i Norge 3 0,0 %
Fremskrittspartiet 2233 22,5 %
Høyre 3664 36,9 %
Kristelig Folkeparti 695 7,0 %
Kystpartiet 6 0,1 %
Miljøpartiet De Grønne 157 1,6 %
Piratpartiet 68 0,7 %
Rødt 49 0,5 %
Senterpartiet 174 1,8 %
Sosialistisk Venstreparti 214 2,2 %
Venstre 511 5,1 %
Blank stemmeseddel 47 0,5 %
Totalt 9926 100,0 %

Bodø -  Nordland (1804) 

Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja 29 0,2 %
Arbeiderpartiet 3345 27,4 %
De Kristne 25 0,2 %
Demokratene i Norge 2 0,0 %
Fremskrittspartiet 2638 21,6 %
Høyre 3699 30,3 %
Kristelig Folkeparti 303 2,5 %
Kystpartiet 19 0,2 %
Miljøpartiet De Grønne 347 2,8 %
Pensjonistpartiet 34 0,3 %
Piratpartiet 73 0,6 %
Rødt 231 1,9 %
Samfunnspartiet 3 0,0 %
Senterpartiet 308 2,5 %
Sosialistisk Venstreparti 630 5,2 %
Venstre 465 3,8 %
Blank stemmeseddel 71 0,6 %
Totalt 12222 100,0 %

Vefsn - Nordland (1824) 

Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja 4 0,2 %
Arbeiderpartiet 900 35,4 %
De Kristne 6 0,2 %
Demokratene i Norge 3 0,1 %
Fremskrittspartiet 544 21,4 %
Høyre 517 20,3 %
Kristelig Folkeparti 44 1,7 %
Kystpartiet 5 0,2 %
Miljøpartiet De Grønne 48 1,9 %
Norges Kommunistiske Parti 1 0,0 %
Pensjonistpartiet 11 0,4 %
Piratpartiet 9 0,4 %
Rødt 89 3,5 %
Senterpartiet 175 6,9 %
Sosialistisk Venstreparti 94 3,7 %
Venstre 75 3,0 %
Blank stemmeseddel 17 0,7 %
Totalt 2542 100,0 %

Hammerfest - Finnmark(2004) 

Lister Opptalte e-stemmer %-vis fordeling
Arbeiderpartiet 811 46,7 %
De Kristne 7 0,4 %
Fremskrittspartiet 266 15,3 %
Høyre 368 21,2 %
Kristelig Folkeparti 33 1,9 %
Kystpartiet 15 0,9 %
Miljøpartiet De Grønne 47 2,7 %
Piratpartiet 18 1,0 %
Rødt 13 0,7 %
Senterpartiet 30 1,7 %
Sosialistisk Venstreparti 71 4,1 %
Venstre 32 1,8 %
Blank stemmeseddel 26 1,5 %
Totalt 1737 100,0 %