Historisk arkiv

Forprosjektrapport 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

E-valg 2011-prosjektet

Elektronisk stemmegivning reiser flere prinsipielle spørsmål både av demokratisk, juridisk, teknisk og administrativ art. En arbeidsgruppe, ledet av forskningsleder Bernt Aardal, la fram en rapport om temaet i februar 2006.

Departementet opprettet i 2004 en arbeidsgruppe for utarbeidelse av et forprosjekt om e-valg. Elektronisk stemmegivning reiser flere prinsipielle spørsmål både av demokratisk, juridisk, teknisk og administrativ art. En arbeidsgruppe, ledet av forskningsleder Bernt Aardal, la fram en rapport om temaet i februar 2006.