Historisk arkiv

Kvæfjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kvæfjord kommunevåpenTema: Heltid/deltid, kompetanse og rekruttering

Prosjektleder: Ida Jakobsen

Bakgrunn: Prosjektet skal i sin helhet gjennomføres på Kvæfjordheimen sykehjem. Kvæfjord kommune står overfor store utfordringer hvor nedbygging av tjenestevolumet skal skje samtidig som antallet eldre øker. Samhandlingsreformen stiller krav til høy kompetanse. I tillegg blir vi jevnlig, innenfor ulike området, pålagt å øke dokumentasjonen. Det tar tid når vi stadig må  oppdatere oss i bruk av data som dokumentasjonsmiddel. Kvæfjordheimen har 12 stillinger (12-19 %) som bare jobber helg. Vi ønsker å se nærmere på om og hvordan det er mulig å gjøre endringer for å redusere antall helgestillinger.

Prosjekt: ”Sammen for en bedre arbeidsplass”

Mål: 2 hovedmål:

  • Vi skal identifisere  hvilke områder vi kan endre/utvikle for å utvikle arbeidsplassen. Det skal ses etter bedre, lettere, mer effektive og kvalitetsforbedende tiltak innenfor ulike områder.
  • Vi skal se på ulike arbeidstidsordninger og hvordan disse kan brukes spesielt med tanke på å redusere antall helgestillinger.

Tiltak: Ulike tiltak innenfor områdene nærvær, heltid/deltid, kompetanse/rekruttering samt omdømme.