Historisk arkiv

Sørreisa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Sørreisa kommunevåpen

Tema: Omdømme

Prosjektleder: Monica Mikkelsen 

Bakgrunn: Sørreisa kommune er en kommune i vekst og har behov for å beholde, utvikle og rekruttere nye medarbeidere. Omdømme skal være i fokus i så vel politiske prosesser og vedtak som i kommunal tjenesteproduksjon. Omdømme for Sørreisa handler om å være en åpen og ærlig kommune der hver innbygger skal føle seg inkludert, ha samhold og godt fellesskap, og der frivillig sektor er en god ambassadør for kommunens verdier. 

Prosjekt: Sørreisa – sammen om et godt omdømme.

 

Mål:  

 • Medarbeiderne trives på jobb og bidrar herved til et godt omdømme.
 • At Sørreisa er en åpen og ærlig kommune der hver innbygger skal føle seg inkludert.
 • At frivillig sektor skal være en god ambassadør for kommunens verdier.

Tiltak:

 • Gjennomføre innbyggerundersøkelse på kommunens årlige "torgdag".
 • Ha fokus på sosiale medier ved å oppdatere kommunens hjemmeside og opprette Facebook-side.
 • Gjennomføre brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.
 • Gjennomføre sammenkomster for nye tilflyttere to ganger i året. Det sendes en mappe med informasjon om kommunen til nye tilflyttere i kommunen.
 • Gjennomføre informasjonsmøte for nytilsatte i kommunen.
 • Ettermiddagsmøter med lag og foreninger.
 • Kartlegging av lag og foreningers tilfredshet med kommunen/administrasjonen.
 • Arrangere årlige motivasjonsseminar for alle ansatte.

Presseklipp