Historisk arkiv

Optisk telling - anmodning om kontroll med registrering av rettinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Departementet er blitt kjent med at det i enkelte kommuner som har benyttet optisk telleutstyr levert av EDB Business Partner, er forekommet feil i registrering av personstemmer og slengerstemmer.

Det er ved registrering av rettinger at maskinene ikke har registrert slengerstemmer og personstemmer korrekt. Feil har forekommet på både rettede og urettede stemmesedler.

Departementet har fått en oversikt over hvilke kommuner som har fått levert optisk telleutstyr fra EDB. Siden dere står på denne oversikten, tar vi kontakt for å gjøre oppmerksom på de problemer som er avdekket.

For å være sikker på at det blir foretatt et korrekt valgoppgjør, ber departementet om at det foretas en ekstra kontroll av valgoppgjøret. Vi anbefaler at dere plukker ut 20 % av stemmesedlene, både rettede og urettede, fordelt på samtlige partier som stilte til valg, og at dere foretar en ny opptelling av personstemmer og slengerstemmer både manuelt og optisk, for å sjekke om det optiske telleutstyret har fungert som det skal. Merk at det har forekommet feil både på rettede og urettede stemmesedler.

Dersom det blir avdekket feil i kontrollen ber vi kommunen om å foreta en ny opptelling, slik at man er sikker på å få et korrekt valgoppgjør.

Vi ber om en redegjørelse på e-post på hvordan utfordringene med de optiske tellerne har vært løst i kommunen så snart som mulig om hva som har vært resultatet av kontrollen og hvordan ev. ny opptelling er foretatt.

De kommuner som allerede har foretatt kontroltellinger manuelt, trenger ikke å gjøre dette en gang til. Men vi vil gjerne ha en redegjørelse om de problemer kommunen har hatt.