Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunevise framskrivingar

Her finn du figurar med befolkningsframskrivingar og berekna tal på tenestemottakarar og arbeidskraftbehov innan pleie og omsorg, grunnskule og barnehage.

Her finn du figurar med befolkningsframskrivingar og berekna tal på tenestemottakarar og arbeidskraftbehov innan pleie og omsorg, grunnskule og barnehage.

Alle dokumenta er publisert i pdf-format.

Tilbake til forsida

Til toppen