Historisk arkiv

Referansegruppe om ulovlig fildeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har invitert til en referansegruppe som skal arbeide med problemstillinger knyttet til ulovlig fildeling. Gruppen skal ta stilling til mulige tiltak som kan begrense den ulovlige fildelingen og samtidig stimulere til økt bruk av lovlige tjenester.Her finner du invitasjonsbrev og mandat for referansegruppen.

Kulturdepartementet har invitert til en referansegruppe som skal arbeide med problemstillinger knyttet til ulovlig fildeling. Gruppen skal ta stilling til mulige tiltak som kan begrense den ulovlige fildelingen og samtidig stimulere til økt bruk av lovlige tjenester.Her finner du invitasjonsbrev og mandat for referansegruppen. 

Invitasjonsbrev

Mandat