Historisk arkiv

Rapport om litteraturpolitiske virkemidler levert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert rapport om litteratur- og språkpolitiske virkemidler som del av bokutredningen. Oeconomica og advokatkontoret Simonsen har også bidratt til arbeidet. Rapporten er sendt ut på høring, med frist 16. april 2012.


Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler