Historisk arkiv

Historisk arkiv

5 millioner kroner til økt trivsel på arbeidsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartement utlyser 5 millioner kroner til kultur i inkluderende arbeidsliv. Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale kan søke stimuleringsmidler.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, adm. dir. i HSH Vibeke Madsen, kulturminister Anniken Huitfeldt og nestleder i LO Gerd Kristiansen. Foto: Arbeidsdepartementet

Bildet: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, adm. dir. i HSH Vibeke Madsen, kulturminister Anniken Huitfeldt og nestleder i LO Gerd Kristiansen. Foto: Arbeidsdepartementet

Kulturdepartement utlyser 5 millioner kroner til kultur i inkluderende arbeidsliv. Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale kan søke stimuleringsmidler.

- Gjennom kulturløftet har vi gitt støtte til kultur i flere livsfaser gjennom blant annet den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. - Det er viktig at vi nå har fått på plass et prosjekt for kultur som ledd i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Jeg er spent på søknadene som kommer inn, og håper at mange arbeidsplasser benytter seg av denne muligheten, sier kulturministeren.

- Vi vet at et godt miljø på arbeidsplassen er avgjørende for å få ned sykefraværet, og jeg er ikke i tvil om at felles kulturopplevelser kan bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale kan søke om fra 40 000 til 200 000 kroner til kunst- og kulturtiltak som kan stimulere til økt trivsel og fellesskap på arbeidsplassen. Tilskuddet skal dekke utgifter til minimum to kulturtiltak innenfor en 6-måneders periode. Det forutsettes at arbeidsplassene også bidrar med penger eller egeninnsats.

Kunngjøringen (pdf)