Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Det er bevilget 215 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2010, hvorav 112 mill. kroner til kunstnerstipend og 103 mill. kroner til garantiinntekter.

Det er bevilget 215 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2010, hvorav 112 mill. kroner til kunstnerstipend og 103 mill. kroner til garantiinntekter. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kulturdepartementet. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.
Det vesentlige av avsetningen til kunstnerstipend går til arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipend gis for ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis for ett til tre år. Årsbeløpet for begge stipendtypene er 186 000 kroner. Det er tildelt 127 nye arbeidsstipend for 2010, og 20 av disse er nye på budsjettet. Totalt mottar 256 kunstnere arbeidsstipend. 167 kunstnere mottar arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, hvorav 85 er nye.
Det er tildelt totalt 641 kunstnerstipend. I tillegg er det tildelt 35 nye garantiinntekter og 18 nye stipend for eldre fortjente kunstnere. Dette er fordelingen av nye kunstnerstipend:

- 127 arbeidsstipend à kr 186 000

- 85 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere

- 429 diversestipend

Følgende tildelinger er utsatt: Hele tildelingen av stipend i gruppen faglitterære forfattere, hele tildelingen av stipend i gruppen teatermedarbeidere, samt tildelingen av arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere i gruppen populærkomponister. Tildelingen av kr 30 000 i diversestipend i gruppen skuespillere og dukkespillere er også utsatt. Videre er tildelingen av 1 garantiinntekt i gruppen dramatikere utsatt.

Statens kunstnerstipend 2010

Statens garantiinntekt for kunstnere 2010

Statens stipend for eldre fortjente kunstnere 2010

Til toppen