Historisk arkiv

Godkjenner nettspill hos Norsk Tipping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

- I dag har regjeringen besluttet å godkjenne Norsk Tippings søknad om nettbaserte spill. Dette tilbudet vil bli et attraktivt alternativ til de uregulerte nettspillaktørene og kanalisere norske spillere inn i et lovlig tilbud. En rekke ansvarlighetstiltak sikrer at vi begrenser spilleavhengighet som en følge av Norsk Tippings tilbud, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Uregulerte pengespillaktører på internett omsetter for over 5 milliarder kroner årlig i Norge. Disse aktørene markedsfører tungt og er svært synlig i mediebildet. Resultatet av dette ser man bl.a. på statistikken til den nasjonale hjelpelinjen for spilleavhengige i Norge, der spill som tilbys hos slike aktører utgjør flertallet av henvendelsene.

Et av de viktigste verktøyene for å forebygge problematisk spillatferd, er regulerte spilltilbud som kan kanalisere folks spillelyst inn i trygge alternativer. På denne måten reduseres antallet som blir spilleavhengige.

- Vi trenger et attraktivt, men trygt norsk spilltilbud som kan konkurrere med de internasjonale aktørene og på denne måten redusere omfanget av spilleavhengighet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Det er en klar forutsetning for Norsk Tippings nettspilltilbud at så få som mulig skal oppleve problemer. Det er noen av konkrete tiltakene som skiller Norsk Tippings nettspill fra konkurrentene på internett:

-          Alle som ønsker å spille må ta stilling til egen bruk av tid og penger før de får spille.

-          Alle spill har 18-års aldersgrense

-          Alt spill må gå gjennom et obligatorisk spillkort som gir sikker ID og garanterer at aldersgrenser blir overholdt.

-          Spilltilbudet er stengt på nattestid.

-          Lett synlige ”Stopp”-knapper som gjør det mulig å ekskludere seg selv fra spill øyeblikkelig.

-          Kontaktinformasjon til hjelpelinjen godt synlig på alle sider, slik at man lett kan ta kontakt med fagpersoner som kan hjelpe hvis man opplever problemer.

-          Ingen aggressiv markedsføring, ingen signeringsbonuser eller andre former for insentivbaserte reklamekampanjer.