Historisk arkiv

Minnesmerker 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Den regjeringsoppnevnte styringsgruppen for minnesmerker/minnemonumenter har i dag levert sin rapport til Kulturdepartementet. Styringsgruppens mandat var å utrede og foreslå utforming av minnesmerker/minnemonumenter i Oslo og i tilknytning til Utøya.

- Jeg vil takke Styringsgruppen for en god og grundig rapport som vil danne et solid grunnlag når regjeringen skal ta sin beslutning, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Rapporten "Steder for å minnes og påminnes" (.pdf)  

Lokalisering:

Styringsgruppen foreslår følgende lokalisering av minnested i Oslo:

Nisseberget i Slottparken
Regjeringskvartalet

Styringsgruppen foreslår følgende lokalisering av minnested i Hole kommune:

Sørbråten
Lauvodden (Veikroa)

Begrunnelsen for forslagene går fram av rapporten fra Styringsgruppen.

Kostnader:

De samlede kostnadene for kunstprosjektet i Oslo og Hole er beregnet til 23,3 millioner kroner.

I tillegg til dette kommer kostnader knyttet til tilrettelegging på de stedene som blir valgt av regjeringen.

Videre prosess:

Det er regjeringen som beslutter hvor minnestedene skal ligge. Styringsgruppen anbefaler at Kunst i offentlig rom (KORO) skal ha det operative og kunstfaglige ansvaret for minnestedene. Det legges opp til at det skal inviteres til en åpen, internasjonal prekvalifisering for et oppdrag som omfatter de to nasjonale minnestedene. Videre anbefales det at prekvalifiseringen etterfølges av en lukket konkurranse med inntil 20 deltakere.

Det legges opp til at minnesmerkene kan bli avduket senest 22. juli 2015.

Styringsgruppen:

Åse Kleveland, leder
John Hestnes (fra Lokal støttegruppe for 22. juli i regjeringskvartalet)
Tonje Brenna (generalsekretær i AUF)
Trond Henry Blattmann (styreleder i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene)
Kristin Berge (departementsråd i KUD)
Ingrid Vad Nilsen (ekspedisjonssjef i FAD)