Historisk arkiv

Stortinget får referater fra alle intervjuene til 22. juli-kommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

– Jeg har mottatt og lest brevet fra en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité. Det er viktig for regjeringen å praktisere mest mulig åpenhet. Jeg har hele tiden vært rede til å tilby Stortinget alle referater fra alle intervjuer, slik at kontroll- og konstitusjonskomiteen best mulig kan utøve sin kontrollfunksjon, sier kulturminister Hadia Tajik.

– Jeg har mottatt og lest brevet fra en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité. Det er viktig for regjeringen å praktisere mest mulig åpenhet. Jeg har hele tiden vært rede til å tilby Stortinget alle referater fra alle intervjuer, slik at kontroll- og konstitusjonskomiteen best mulig kan utøve sin kontrollfunksjon, sier kulturminister Hadia Tajik.

– I tillegg vil jeg legge til rette for at referater fra ledende embetsmenn kan offentliggjøres, med unntak av det som er taushetsbelagt, blant annet av hensyn til rikets sikkerhet, sier Tajik.