Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Kulturministeren mottar utredning fra Tros- og livssynspolitisk utvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Leder for Tros- og livssynspolitisk utvalg Sturla Stålsett overrekker NOU 2013: 1 til kulturminister Hadia Tajik i Plenumssalen mandag 7. januar 2013 kl 10.30. Kirkeminister Rigmor Aaserud er også til stede ved overrekkelsen.

Tid: Mandag 7. januar kl 10.30
Sted: Plenumssalen R4

Kulturminister Hadia Tajik, kirkeminister Rigmor Aaserud og utvalgsleder Sturla Stålsett er tilgjengelig for intervju.

Pressekonferansen overføres på web-tv fra kl 10.30 på følgende lenke:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/lyd_bilde/nett-tv/nett-tv-kulturministeren-mottar-nou-2013.html?id=710908

NOU 2013:1 vil være tilgjengelig på Regjeringen.no fra kl 11.00 på følgende lenke:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer.html?id=1962

Vi ber om forhåndspåmelding til Ketil Frøland på e-post kfr@kud.dep.no innen mandag 7. januar kl 09.00.