Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt tilskudd til idrettsanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag besluttet å fordele 1,6 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål for 2013.

- Gode resultater fra Norsk Tipping og påbegynt omlegging av tippenøkkelen gir 76,5 millioner kroner mer til idrettsformål i år enn i fjor. Vi har valgt å bruke over halvparten av dette, 42,8 millioner kroner, på å øke tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene. Det er kommunen som er vår viktigste partner, sammen med idretten, i arbeidet med å få nok anlegg rundt omkring i landet, sier kulturminister Hadia Tajik.

I årets hovedfordeling er følgende satsingsområder vektlagt:

 • Mer til idrettsanlegg i kommunene  
  Tilskudd til idrettsanlegg i kommunene øker med 42,8 millioner kroner. 740 millioner kroner fordeles i sum til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene.

 

 • Lokale lag og foreninger
  Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom mottar 164 millioner kroner i 2013.  Tilskuddet til lokale idrettslag og foreninger styrkes med 8 millioner kroner sammenlignet med 2012.

 

 • Friluftsliv
  Det er fordelt 14 millioner kroner til friluftstiltak for barn og ungdom. Tilskuddet har økt med nesten 11 millioner kroner siden 2005.
  - Vi fordeler 14 millioner kroner i spillemidler til friluftstiltak for barn og ungdom, sier Tajik.

 

 • Inkludering i idrettslag
  Det er avsatt 11,5 millioner kroner til tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag. Siden 2005 har tilskuddet økt fra 6,5 millioner kroner.

 

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) mottar 580 millioner kroner i spillemidler for 2013. Tilskuddet er 14 millioner kroner høyere enn i 2012.  

 

- Det er mangel på anlegg mange steder i landet og det er en stor utfordring. Vår idrettspolitikk handler om at alle som ønsker det skal kunne delta, men da kreves det også at det er tilgjengelige anlegg på plass. Dette jobber vi med og dette er hovedprioritet for fordeling av spillemidlene, sier kulturminister Tajik.

- Regjeringen har besluttet at tippenøkkelen skal endres slik at idrettsformål får mer, fra 45,5 prosent til 64 prosent. Den innfasingen er vi i gang med og alt skal være på plass i 2015. Det vil bety over 500 millioner kroner mer i året til idrettsformål framover. For idrett, frivillighet og folkehelse vil dette gi viktige muligheter, sier kulturminister Tajik.