Historisk arkiv

Oppstartsmøte om det neste kulturløftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Nett-TV

Møtet på Dansens Hus 6. mars er starten på en serie innspillsmøter i alle landets fylker denne våren. Nå skal retningen for de kommende årene pekes ut. Hva bør videreføres? Hva bør det satses på fremover? Hvordan sikre økt deltakelse?