Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Ikke GMO-frø på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: Langtidslagring av GMO-frø i Svalbard Globale frøhvelv vil ikke bli godkjent. Import og lagring av GMO-frø krever i følge norsk lovgivning forhåndsgodkjenning.

Svalbard Globale frøhvelv

Svalbard Globale frøhvelv: Ikke GMO-frø på Svalbard

 

Svalbard Globale frøhvelv: Langtidslagring av GMO-frø i Svalbard globale frøhvelv vil ikke bli godkjent

Import og lagring av GMO-frø krever i følge norsk lovgivning forhåndsgodkjenning. Det stilles dessuten spesifikke krav til såkalt ”innesluttet bruk” i forbindelse med forskningsformål og innendørs oppbevaring av GMO, for eksempel i forhold til risiko for spredning av GMO.

Spesiell status
Dagens genteknologilovgivning ble iverksatt før Svalbard globale frøhvelv (SGF) ble vedtatt etablert og tar således ikke høyde for Svalbard globale frøhvelvs spesielle status eller til den lave risikoen knyttet til håndteringen av frø i forseglet emballasje. Inntil det eventuelt gjøres endringer i regelverket, eller innføres unntaksbestemmelser fra dette, vil det ikke kunne godkjennes langtidslagring av GMO-frø i Svalbard globale frøhvelv.

Kan bli revurdert
Dersom det på et senere stadium vurderes som hensiktsmessig, jfr. frøhvelvets formål, å inkludere GMO-frø i frøhvelvet, vil Norge vurdere relevant policy og regelverk samt se på mulighetene for å oppgradere anlegget. Norske myndigheter vil i denne prosessen legge stor vekt på anbefalinger fra det internasjonale rådet som nå etableres for å gi policy-råd til Svalbard globale frøhvelv.

4,5 millioner frø
Svalbard globale frøhvelv (SGF) bygges som en fjellhall inne i permafrosten rett utenfor Longyearbyen. SGF skal sikre det genetiske mangfoldet av verdens matplanter. Hvelvet vil romme duplikater av frøsamlinger fra genbanker over hele verden og får en lagringskapasitet på mer enn en fire millioner frøprøver. Om frø går tapt et eller annet sted i verden, som følge av naturkatastrofer, krig eller ressursmangel, vil frøsamlingene kunne reetableres med frø fra Svalbard. Svalbard globale frøvhelv vil bli åpnet 26. februar 2008

For nærmere informasjon:
Driftskoordinator Ola Westengen Tlf. +39 34 93 11 59 65
E-post: ola.westengen@nordgen.org
www.frohvelv.no