Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Inviterer verdens frøbanker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: - Vi lanserer nå en splitter ny frøportal og inviterer samtidig all verdens frøbanker til å bli med på en global dugnad for å sikre det genetiske mangfoldet i landbruket, sier driftskoordinator Ola Westengen i Nordisk Genbank/Svalbard Globale frøhvelv.

 

Svalbard Globale frøhvelv

Svalbard Globale frøhvelv: Inviterer verdens frøbanker


Svalbard Globale frøhvelv: - Vi lanserer nå en splitter ny frøportal og inviterer samtidig all verdens frøbanker til å bli med på en global dugnad for å sikre det genetiske mangfoldet i landbruket, sier driftskoordinator Ola Westengen i Nordisk Genbank/Svalbard Globale frøhvelv. I portalen finner du allerede detaljert informasjon om 12 600 frøprøver av 288 sorter. Les mer på ”frøportalen,” www.nordgen.org/sgsv/

To målgrupper
- Frøportalen har to målgrupper: For det første frøbanker og nasjonale koordinatorer som ønsker å deponere frø på Svalbard. På frøportalen finner du nødvendig informasjon og søknadsskjemaer. Den andre målgruppen er media og publikum som ønsker en oversikt over hvilke frøprøver som er lagret på Svalbard (hva slags frø, fra hvilke verdensdeler og land, hvilke frøbanker, hvor mange frøprøver osv.)

Hundrevis av invitasjoner
- Det er sendt ut invitasjoner til flere hundre frøbanker og nasjonale koordinatorer over hele verden. Vi ønsker dem alle hjertelige velkomne til å sende duplikater av frøprøver til Svalbard, sier Ola Westengen.  - Frøhvelvet på Svalbard blir det ultimate sikkerhetsnettet for all verdens frøbanker. I fjor blåste det en tyfon innover Filippinene og ødela den nasjonale frøbanken der. I Irak og Afghanistan er frøbankene ødelagt som følge av krig. Men det største problemet for mange lands frøbanker er rett og slett at frøene dør på grunn av manglende styring og dårlig finansiering, sier Westengen.

- For å få kunne bruke frøhvelvet på Svalbard må selvsagt den enkelt frøbank oppfylle en del krav. Disse er beskrevet i en standard avtale som vi vil underskrive med den enkelte frøbank. Les med om dette og om søknadsprosedyrer på www.nordgen.org/sgsv/ oppfordrer han.

Detaljert informasjon 
- Det nye frøhvelvet åpner som kjent ikke før i februar neste år. Men vi har allerede lagt inn i portalen informasjon om frøprøvene som er lagt inn i Nordisk Genbanks eksisterende sikkerhetslager i en nedlagt gruve på Svalbard. Disse vil bli flyttet over i de nye frøhvelvet i februar. På nettsidene finner du således detaljert informasjon om 12 600 frøprøver av 288 sorter. Dette er bare begynnelsen, vi satser på å ha et betydelig større antall frøprøver på plass i frøportalen til åpningen, forteller Westengen.

Nærmere informasjon:
Driftskoordinator Ola Westengen, tlf. + 47 90 94 27 85.