Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Besøk av Ban Ki-moon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: Onsdag 2. september besøker FNs generalsekretær Ban Ki-moon Svalbard Globale frøhvelv sammen med landbruks-og matminister Lars Peder Brekk.

 

Svalbard Globale frøhvelv-logo

Svalbard Globale frøhvelv: Besøk av Ban Ki-moon

Svalbard globale frøhvelv: Onsdag 2. september besøker FNs generalsekretær Ban Ki-moon Svalbard Globale frøhvelv sammen med landbruks-og matminister Lars Peder Brekk. – Å sikre at det genetiske mangfoldet i verdens matplanter bevares for framtidige generasjoner er et viktig bidrag til kampen mot sult og fattigdom i utviklingslandene, sier Brekk.

Mangfoldet av matplanter er stadig under press og tap av biologisk mangfold er i dag en av de største utfordringene for miljøet og en bærekraftig utvikling. Å sikre at det genetiske mangfoldet i verdens matplanter bevares for framtidige generasjoner er et viktig bidrag til kampen mot sult og fattigdom i utviklingslandene.  Der har den største plantediversiteten sin opprinnelse, og der er behovet for matvaresikkerhet og videreutvikling av jordbruket prekært.

Frø fra hele verden
Svalbard Globale frøhvelv som er etablert i permafrosten inne i fjellene på Svalbard er konstruert for oppbevaring sikkerhetsduplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden. Mange av disse samlingene finnes i utviklingsland. Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller simpelthen ressursmangel, vil frøsamlingene reetableres med frø fra Svalbard.

Onsdag 2. september er landbruks- og matminister Lars Peder Brekk vert når FNs generalsekretær Ban Ki-moon får en omvisning i og orientering om frøhvelvet. 25 internasjonale og nasjonale institusjoner fra 22 forskjellige land har til nå deponert mer enn 400 000 frøprøver for langtids sikkerhetslagring i frøhvelvet. Hvelvet har en kapasitet på 4,5 mill frøprøver.

Klimaendringer
- Nye planter må til for at matproduksjon skal kunne fortsette under de klimaendringene FNs klimaeksperter forventer i løpet av dette århundret, uavhengig av hvor mange klimatiltak vi setter inn. Dette vil jeg understreke overfor Ban Ki-moon når jeg treffer han på Svalbard, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Pressekontakt for Lars Peder Brekk under besøket på Svalbard:
seniorrådgiver Gunnar Syverud, tlf.  90 95 47 13.

Svalbard Globale frøhvelv: Onsdag 2. september besøker FNs generalsekretær Ban Ki-moon Svalbard globale frøhvelv sammen med landbruks-og matminister Lars Peder Brekk.