Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Møte om rovvilt i Lesja

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har møtt representanter fra rovviltnemnda i Oppland og fra Lesja kommune for å drøfte rovviltproblematikk.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har hatt møte med representanter fra rovviltnemnda i Oppland og Lesja kommune. På møtet fikk Slagsvold Vedum orientering om utfordringer som rovviltnemnda i Oppland og politikere og gårdbrukere i Lesja kommune opplever fordi vedtatt uttak av rovvilt ikke skjer raskt og effektivt nok. Spesielt ble sen fellingstillatelse for ulver som har gjort stor skade på beitedyr i Lesja i sommer trukket fram. 

Møtedeltakerne understreket at god oppfølging av Stortingets rovviltforlik fra sommeren 2011 er avgjørende for tilliten mellom brukere og forvaltning.    

- Regjeringen har et klart mål om å få ned både konfliktnivået og tapene av beitedyr til rovvilt, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Landbruks- og matministeren vil ta med innspillene fra møtet i det videre arbeidet, selv om oppfølgingsansvaret for de problemstillingene som ble tatt opp, primært ligger i Miljøverndepartementet.

Deltakerne på dagens møte, fra venstre: Steinar Tronhus, Ordfører Lesja, Kari Selsjord, Beitelagsrepresentant, Ivar Odnes, Rovviltnemda i Oppland og Jørand Ødegård Lunde, Rovviltnemda i Oppland.

Deltakerne på dagens møte, fra venstre: Steinar Tronhus, Ordfører Lesja, Kari Selsjord, Beitelagsrepresentant, Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Ivar Odnes, Rovviltnemda i Oppland og Jørand Ødegård Lunde, Rovviltnemda i Oppland. (Foto: LMD)

 

Til toppen