Historisk arkiv

Nordiske ministre til Trondheim i juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen, landbruks- og matminister Brekk og helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen er vertskap når de nordiske ministrene for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk samles til det årlige sommermøtet i Trondheim 26.-29. juni.

Norden 2012 Logo

Norge har i 2012 formannskapet for Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er vertskap når de nordiske ministrene for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk (MR-FJLS) samles 26-29. juni på Rica Nidelven Hotell i Trondheim til det årlige sommermøtet. 

I tillegg til det formelle ministermøtet torsdag 28. juni, blir det holdt en rekke fagseminar på sentrale tema. Noen av hovedtemaene for ministermøtet blir grønn vekst, og matsikkerhet etter RIO+20. 

Fra programmet:  

Tirsdag 26. juni:

Tirsdag 26. juni-onsdag 27. juni:

Seminar om GreenGrowthNordic vil omhandle grønn vekst i matproduserende næringer i Norden. Seminaret vil samle interesserte fra både grønn og blå sektor for å identifisere og diskutere potensialet for grønn vekst i marin- og landbasert matproduksjon, herunder akvakultur, fiskeri og jordbruk, og koblingene mellom disse sektorene. Seminaret vil se på vekstpotensialet og hvordan dette kan oppnås samtidig som miljøhensyn blir ivaretatt – og hva som må til for å nå et mål om grønn vekst.

Onsdag 27. juni:

Seminar om grønn omsorg og Inn på Tunet:
Velferdssektoren trenger nye måter å møte dagens og fremtidens utfordringer. Grønn omsorg, Inn på tunet og Green Care tilbyr gården som arena for tjenester innenfor blant annet helse, omsorg, opplæring, arbeidstrening og integrering. Fagseminaret for Grønn omsorg skal bidra til forsterket nordiske samarbeid på området.

Seminar om Nordisk handlingsplan for kosthold og fysisk aktivitet:

Seminaret vil oppsummere resultatene av arbeidet som er gjort i handlingsplanperioden 2006-2011 og diskutere videre arbeid og prioriteringer på området.

Seminar om skogbruk: Seminaret vil omhandle trebruk og trearkitektur, skogbruk og naturmangfold og skog, klima og bioenergi.

Torsdag 28. juni:

  • Politisk dialog mellom ministrene om matsikkerhet etter Rio+20. Viseadministrerende generaldirektør Ann Tutwiler i FAO, FNs landbruks- og matorganisasjon, deltar på møtet.   
  • Pressemøte med nordiske ministre og andre
  • Nordisk ministermøte

Fredag 29. juni:

Ekskursjon til Frosta og Tautra. Planting av klimaskog, gårdsbesøk og kortreist mat fra Nord-Trøndelag står på programmet. 

Sommermøtet for Nordisk Ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk (MR-FJLS) arrangeres i samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Pressekontakter:

Pressekontakter for landbruks- og matminister Lars Peder Brekk:
Ståle Norang mobil 414 38011 og Astraea Antal, mobil 934 31 930.

Pressekontakt for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen:
Pål Einar Skogrand, mobil 977 15 820.

Pressekontakt for helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen:
Andreas Keus, mobil 950 72 023.