Historisk arkiv

Rekordmange søkere til landbruksutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Foreløpige tall fra Samordna opptak viser økt interesse for studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Over 12 prosent fler har søkt seg til landbruksutdanning på Ås i år i forhold til i fjor.

De foreløpige tallene fra Samordna opptak viser fin vekst i antall førsteprioritetssøkere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).  Årets foreløpige tall fra Samordna opptak viser at 1666 personer har satt UMB som sitt førstevalg. På samme tid i fjor var tallene ved UMB 1483 personer. Det utgjør en samlet vekst på rundt 12,34 prosent. 

– Dette er svært oppløftende tall. Bransjer og næringer kommer og går med utviklingen. Én verdikjede består – uansett – landbruk og matproduksjon. Vi trenger dyktige folk med kunnskap og kompetanse i hele verdikjeden, fra råvarene såes i jorda til maten havner på fat, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Det ser ut til at vi fortsetter å øke i samme takt som foregående år. Vi har flere søknader til praktisk talt alle studier. Det er veldig positivt, sier UMBs rektor Hans Fredrik Hoen, som også understreker at det fortsatt er ledige plasser på fremtidsrettede studier som gir gode arbeidsmuligheter på viktige områder.

UMB tilbyr etterspurt utdanning
Prorektor for utdanning, Mari Sundli Tveit mener den positive trenden er en god bekreftelse på at universitetet er en viktig utdanningsaktør.

– Dette er en bekreftelse på at stadig flere ungdommer ser de mange gode utdanningsmulighetene ved UMB. Jeg synes også at dette er en fin bekreftelse på at vi tilbyr fremtidens mest etterspurte utdanninger, sier prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit. 

Stor interesse for matvitenskap
Ved UMB er det noen fag som har hatt en ekstra gledelig utvikling. Blant annet har interessen for Matvitenskap og ernæring økt med hele 131 prosent.

Andre fag som har hatt en positiv utvikling:

  • Matvitenskap og ernæring (+ 131 prosent)
  • Kjemi og bioteknologi (+100 prosent)
  • Industriell økonomi (+ 65 prosent )
  • Eiendomsfag (+ 46 prosent)
  • Bachelor geomatikk (+ 43 prosent )
  • Samfunnsøkonomi (+ 29 prosent)
  • By- og regionalplanlegging (+ 25,5 prosent)
Ung bonde med sauer.

Foreløpige tall fra Samordna opptak viser økt interesse for studier ved landbruksutdanning på Ås. (Foto: Tore Meek/Scanpix)