Historisk arkiv

Skogen inn i byen og opp i høyden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skogen vil nå inn i byen og opp i høyden. Trebasert Innovasjonsprogram, Innovasjon Norge vil mobilisere til utvikling i bruk av tre i byen gjennom et eget prosjekt.

Prosjektledelse i “Tre og by” utlyses nå i Doffin og TED med søknadsfrist 26. oktober 2012. Dette prosjektet skal bidra til å sette søkelyset på tre i byprosjekter, og bistå bedrifter som vil utvikle sine kunnskaper om bruk av tre.

-  Økt bruk av tre i byer og urbane strøk er en av nøklene for å lykkes med å øke den generelle bruken av tre i varige konstruksjoner” sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum . - Jeg håper vi lykkes med dette prosjektet. Skal vi ta ut klimagevinsten med å bygge i tre må vi lykkes i de tettbygde strøkene” sier Vedum. 

Historien har satt spor
Tre har gjennom århundrer vært benyttet som byggeklosser for våre byer, og i de fleste byer finner vi fortsatt sport etter de gamle laftede trehusene.  Stiftsgården i Trondheim er det største trebygget vi har i byrommet. Det ble bygget i 1778 og er på hele 4000 m2. Norge var en stor eksportør av tre til byggingen av byer i Europa. 

Tre har sin plass
Nå vil manigjen  arbeide for at tre skal finne sin plass i byrommet.  Det betyr ikke at man skal bruke tre til alle formål, men bruke tre der hvor det er fornuftig, og sammen med andre byggematerialer. Dette kan bli et stort klimatiltak, og en berikelse av mangfoldet i byen.  

Verdens høyeste trehus, Bergen og Omeng Boligbyggelag (BOB)

Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) planlegger å bygge verdens høyeste trehus. (Arkitekt/illustrasjon: Artec Prosjekt Team – www.3seksti.no)