Historisk arkiv

Potet og ernæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Potet og ernæring

Poteten har betydd svært mye for matinntaket i Norge. Det er en knoll med høyt innhold av karbohydrater, jern og vitaminer. Potet inneholder lite fett, men er rik på energi i form av stivelse. Dessuten bidrar kokte/bakte poteter med energi uten å tilføre fett og sukker.  

Potet er en av våre aller viktigste kaliumkilder, og inneholder også mangan og jern. Innholdet av C-vitamin er ikke spesielt høyt, men på grunn av at vi spiser potet ofte, har den likevel betydning som C-vitaminkilde.

Forbruket av friske matpoteter er mer enn halvert siden 1970-årene, mens forbruket av bearbeidede poteter er femdoblet. Poteter til potetprodukter, som pommes frites og chips, utgjør nå over halvparten av den totale potetomsetningen, mot ca 10 prosent i 1975.

Norske helse og ernæringsmyndigheter anbefaler kokte eller bakte poteter og slike inngår som ”en av de fem om dagen” som anbefales. 

Alle former for steking av poteter øker fettinnholdet vesentlig. Dersom man velger ferdige potetprodukter, slik som pommes frites, anbefaler helsedirektoratet at en velger de med lavest fettinnhold og tilberede dem i stekeovnen uten å tilsette ytterligere fett.

Sammenlignet med ris og pasta inneholder poteter mindre energi per vektenhet og mer av flere vitaminer og mineralstoffer per kalori. 

Poteten har vært gjenstand for het diskusjon de senere årene. Det har vært diskutert om poteten, på grunn av sitt naturlige høye karbohydratinnhold, har vært medskyldig i overvektsepidemien vi ser i dag. Potet, og andre rotfrukter, samt ris, pasta er basale matvarer for størstedelen av jordens befolkning. Den samlede vitenskapelige dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å råde folk til å kutte disse matvarene fra kosten for dermed å forebygge fedme.