Historisk arkiv

Norge tiltrer Ballastvann-konvensjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Stortinget har i dag samtykket til å tiltre den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip. Norge vil være et av de første landene som tiltrer konvensjonen.

Pressemelding

Dato: 14.12.06

Stortinget samtykker til at Norge tiltrer Ballastvann-konvensjonen

Stortinget har i dag samtykket til å tiltre den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip. Norge vil være et av de første landene som tiltrer konvensjonen.

- Norge har vært aktiv i forhandlingene om konvensjonen, og vi lenge hatt som mål å etablere et internasjonalt forpliktende regelverk på området. Det er derfor et viktig signal at Norge, som et av de første landene i Europa, tar et slikt skritt mot en norsk tiltredelse av konvensjonen, sier Helen Bjørnøy.

Konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip, som ble vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) 13. februar 2004, innholder derfor strenge krav til skipsfarten. Formålet er å hindre spredning av fremmede organismer i det marine miljø via ballastvann og sedimenter fra skip. Utslipp av urenset ballastvann fra skip nær kysten medfører stor risiko for spredning av fremmede arter som for eksempel giftalger og truer våre marine økosystemer og næringer.

Spredning av fremmede arter til områder der de ikke forekommer naturlig har økt sterkt i omfang i det siste tiåret. Norge ønsker å medvirke til at dette regelverket trer i kraft internasjonalt.

- For at konvensjonen skal tre i kraft må det også utvikles effektiv renseteknologi. Jeg er derfor fornøyd med at flere norske miljøer deltar i utviklingen av ny teknologi, sier Helen Bjørnøy.

Hun påpeker at IMOs evaluering viser at situasjonen er lovende.

Hittil har seks land (Maldivene, Nigeria, Saint Kitts og Nevis, Spania, Syria og Tuvalu) som utgjør under en prosent av verdenstonnasjen tiltrådt konvensjonen.

Konvensjonen vil tre i kraft ett år etter at minst tretti stater med til sammen trettifem prosent av verdens handelsflåte har tiltrådt. Norge har om lag 2,4 prosent av verdensflåten, og tiltredelsen vil derfor være et viktig bidrag til ikrafttredelsen.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Knut Kroepelien 22 24 57 16